top of page
  • Przemysław Sobik

Szwedzkie rozwiązania pomiarów zanieczyszczeń powietrza

Zaktualizowano: 5 cze 2018

W dobie problemów ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza interesującym rozwiązaniem może być produkt Szwedzkiej firmy Opsis.

Mowa tu o kompletnych stacjach monitoringu powietrza (AQM) mających zastosowanie w monitoringu zanieczyszczeń na poziomie ulic, zmian zanieczyszczenia powietrza miejskiego i pomiarów zanieczyszczenia tła.


Europejski Fundusz Leasingowy oferuje leasing urządzeń do monitoringu zanieczyszczeń powietrza na terenach miejskich i podmiejskich
monitoring zmian zanieczyszczeń powietrza miejskiego - finansowanie leasingiem EFL


Autoryzowany Przedstawiciel Europejskiego Funduszu Leasingowego Kraków finansowanie leasingiem  urządzeń monitorujących stan jakości powietrza na terenach miejskich i na trasach obciążonych dużym ruchem samochodowym
Leasing EFL urządzeń monitoringu zanieczyszczeń powietrza na poziomie ulic

Takie stacje posiadają liczne międzynarodowe certyfikaty m. in. TUV, U.S. EPA.

Co taka stacja mierzy?

Tutaj lista jest bardzo długa, ale jednymi z najistotniejszych parametrów mierzonymi w stacji monitoringu to:


• Dwutlenek azotu NO2

• Dwutlenek siarki SO2 

• Ozon O3

• Benzen 

• Toluen 

• Formaldehyd 

• 1,2,4-trimetylobenzen

• Pył PM10, PM2,5, TSP

• Rtęć Hg


Dzięki zastosowaniu metod optycznych systemy OPSIS mogą prowadzić monitoring wielu związków takich jak:


Związki nieorganiczne

Brom Br2 

Trójtlenek siarki SO3

Chlor Cl2

Dwutlenek chloru ClO2  

Tlenek węgla CO

Dwutlenek węgla CO2

Fosgen COCl2 

 Disiarczek węgla CS2

Para wodna H2O

Siarkowodór H2S 

Bromowodór HBr

Chlorowodór HCI

Cyjanowodór HCN 

Fluorowodór HF

Rtęć Hg

Kwas azotowy(III)  HNO2 

Podtlenek azotu N2O

Amoniak NH3

Tlenek azotu NO 

Dwutlenek azotu NO2

Dwutlenek siarki SO2

Tlen O2 

Ozon O3


Związki organiczne

Naftalen C10H8 

Acetylen C2H2

Eten C2H4

Aldehyd octowy C2H4O 

Etan C2H6

Etanol C2H6O

Propan C3H8 

Trimetylobenzen 

o-,m-,p-Ksylen 

Etylobenzen C6H5C2H5 

Styren C6H5CH=CH2

Fenol C6H5OH

Benzen C6H6 

Toluen C7H8

Formaldehyd CH2O

o-,m-,p-Krezol 

Metan CH4

Metanol CH4O

Suma zw. org. -  THC 


Co daje nam system Opsi?


• Kompleksowe rozwiązanie w monitoringu

• Ekonomiczna technologia otwartej ścieżki

• Precyzyjny monitoring BTX (benzen, toluen, ksylen)

• Wysokowydajny monitoring zanieczyszczeń

• Integracja danych z reprezentatywnych ścieżek pomiarowych

• Łatwa kalibracja

• Minimum czynności konserwacyjnych

• Niskie progi detekcji

• Dopuszczenia międzynarodowe.


Kompleksowe rozwiązania w zarządzaniu jakością powietrza

 

Oprogramowanie EnviMan oferuje pełen zakres modułów do opracowywania danych pomiarowych:

• Automatyczne gromadzenie danych, ich walidacja i raportowanie

• Dataloggery

• Moduły GIS

• Moduły generujące prognozy i modele rozprzestrzeniania zanieczyszczeń

• Oprogramowanie jest zgodne z wytycznymi UE odnośnie zasad raportowania środowiskowego.


Jeżeli chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z : http://www.atut.lublin.pl

Jeżeli jesteś zainteresowany finansowaniem zadzwoń lub napisz do nas

https://www.apeflkrakow.pl/leasing-efl-krakow-malopolskaEuropejski Fundusz leasingowy Kraków oferuje Leasing specjalistycznej aparatury kontrolno pomiarowej zanieczyszczeń powietrza związanych z niską emisją zanieczyszczeń dla laboratoriów, gmin, samorzadów
EFL leasing urządzeń i aparatury do monitoringu środowiska

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page