top of page
  • Przemysław Sobik

Leasing Swobodny

Wychodzi na naprzeciw - udogodnienia dla przedsiębiorców! #leasing #EFL


Co to jest Leasing Swobodny? - to opcja, która umożliwia Klientom samodzielną zmianę wysokości rat po zawarciu umowy leasingowej.

Europejski Fundusz Leasingowy oferuje usługę leasingu swobodnego, która jest dostępna dla umów które zostały zawarte na stopie zmiennej w złotówkach (wartość finansowania przedmiotu: do 500 000,00 zł netto).

Jest to bardzo ciekawe rozwiązanie dla klientów zainteresowanych finansowaniem inwestycji w swoich przedsiębiorstwach.

Dla zobrazowania możliwości, jakie możliwości daje Klientowi ta opcja, porównajmy umowę “tradycyjną” z umową z opcją leasing swobodnego:

podpisując tradycyjną umowę leasingowu mamy z góry ustaloną wysokość raty leasingu bez możliwości regulowania jej wysokości, natomiast leasing swobodny daje możliwość dostosowania raty leasingu do aktualnych potrzeb i możliwości firmy. Możliwe jest obniżenie raty w jednym miesiącu do 1 złotego, a w następnym podwyższenie spłaty do dwukrotności raty początkowej ustalonej umową (podwyższenie spłaty raty to maksymalnie dwukrotna wartości).

Przy leasingu tradycyjnym możemy mówić o braku możliwości szybkiego obniżenia lub podwyższenia raty, wiąże się to z wydłużonymi procedurami, zmianami umowy, przygotowaniem aneksów. Przy leasingu swobodnym nie mamy tych problemów ponieważ decyzje dostajemy w ciągu 15 minut i całość operacji wykonujemy samodzielnie przez panel klienta na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Leasingowego.

Leasing “tradycyjny” to stałe obciążenie podatkowe, a przy leasingu swobodnym możemy to swoboda w regulowaniu wysokości rat wzależności od aktualnej kondycji finansowej firmy.

Jak skorzystać z leasingu swobodnego?

Należy aktywować Leasing Swobodny i Portal KlientEFL podczas zawierania umowy leasingu lub później. Zmian możesz dokonać już po 12 miesiącach terminowego spłacania rat umowy. Możesz dokonać do 6 zmian w każdym roku trwania umowy. Zmieniasz raty w wygodny sposób, on-line - przez serwis Portal KlientEFL.Bardzo ważną kwestią, o której często klienci zapominają jest to, że należy pamietać żeby złożenie dyspozycji obniżenia lub podwyższenia raty następowało z miesięcznym wyprzedzeniem (przed wygenerowaniem faktury czynszowej).


Zalety Leasingu Swobodnego


Bezpieczeństwo

- Możliwość zmiany wysokości raty po zawarciu umowy leasingu w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości firmy.

Wygoda

- Klient w prosty i wygodny dla siebie sposób dokonuje zmiany wysokości raty, wystarczy dostęp do serwisu WWW (PortaluKlientEFL).

Swoboda

- Proste narzędzie do elastycznego kształtowania harmonogramu. Klient może nadpłacić lub odroczyć część spłaty w czasie.

Minimum formalności

- Możliwość podwyższenia lub obniżenia raty nie wiąże się z koniecznością dodatkowego aneksowania umowy leasingu za każdym razem.

Partnerstwo

Europejski Fundusz Leasingowy, jako partner w biznesie rozumie, że prowadzenie działalności niesie ze sobą ryzyko. Kiedy Klient potrzebuje zmienić wysokość raty, EFL wychodzi mu naprzeciw.www.apeflkrakow.pl

0 komentarzy
bottom of page