top of page
  • Przemysław Sobik

Leasing czy pożyczka dla branży medycznej?

Zaktualizowano: 5 cze 2018

W momencie podejmowania decyzji o zakupie urządzeń medycznych,

sprzętu diagnostycznego, aparatury medycznej pojawia się szereg

pytań.


Jedno z ważniejszych to - jakie finansowanie jest korzystne dla branży

medycznej?

Kluczową kwestią przy doborze finansowania sprzętu medycznego jest

podatek VAT!

Usługi medyczne są zwolnione z tego podatku, a to niesie za sobą

konsekwencje przy zakupie np. aparatury diagnostycznej na którą

nałożono stawkę VAT 8%.

Dla branży medycznej najmniej atrakcyjny jest leasing operacyjny, który

podlega stawce VAT 23%. Alternatywą jest leasing finansowy. Ta opcja

jest znacznie korzystniejszą formą finansowania, lecz i tutaj pojawia się

pewna przeszkoda – konieczność zapłaty podatku VAT na początku

umowy leasingu.

Najlepszym rozwiązaniem finansowym jest pożyczka na sprzęt

medyczny. Można powiedzieć że jest to forma finansowania która

powstała z połączenia dwóch narzędzi - leasingu finansowego i pożyczki

bankowej. W pożyczce istnieje możliwość finansowania wartości brutto

sprzętu. W takiej formie finansowania Pożyczkobiorca jest odbiorcą

faktury i po jego stronie leży amortyzacja środka trwałego. Ponad to

kosztem uzyskania przychodu są odsetki zawarte w racie pożyczki.

Przy udzielaniu finansowania na sprzęt medyczny można również brać

pod uwagę formę mieszaną tj. pożyczka na urządzenie medyczne

(stawka vat 8%) oraz leasing operacyjny na oprogramowanie tego

urządzenia (stawka VAT 23%).

Możliwości jest wiele, a my staramy się doradzać w doborze

odpowiednich instrumentów finansowych, aby finansowanie było jak

najbardziej korzystne dla przedsiębiorcy. https://www.apeflkrakow.pl/pozyczka-efl-krakow
0 komentarzy
bottom of page