top of page
  • Przemysław Sobik

Inwestycje w czyste powietrze z leasingiem.

Zaktualizowano: 5 cze 2018

W ostatnim czasie wiele mówi się o jakości powietrza w naszych miastach. Smog to temat wielu artykułów prasowych oraz dyskusji społecznych, gdyż dotyka każdego z nas. Pojawiają się propozycje zmian prawnych, które mają wpłynąć na poprawę czystości powietrza. Istniejące przepisy prawne, na chwilę obecną determinują przede wszystkim przedsiębiorstwa do tego by ograniczały emisję zanieczyszczeń. Nie stosowanie się do nich grozi karami finansowymi.


Inwestycje w urządzenia ochrony powietrza wiążą się z bardzo dużym nakładem finansowym. Można szukać dofinansowania ze środków unijnych, ale można też zastanowić się nad ofertą finansowania tego typu inwestycji w formie leasingu.

Leasing urządzeń ochrony powietrza to przede wszystkim korzyści:


niewielkie zaangażowanie kapitału własnego;

korzystanie z przedmiotu zamówienia po uiszczeniu wpłaty początkowej;

natychmiastowy dostęp do nowoczesnych technologii;

struktura transakcji dopasowana do potrzeb;

leasing nie wpływa na zdolność kredytową;

elastyczność w ustalaniu rat leasingowych.


Jeżeli już zdecydujesz się na finansowanie leasingiem urządzeń ochrony powietrza, warto wiedzieć, że w doborze dogodnych rozwiązań technologicznych mogą pomóc specjalistyczne firmy.

Jedną z nich jest firma OTTO Industries, która od początku działalności za swoją misję przyjęła techniczne wsparcie przemysłu w zakresie utylizacji zanieczyszczeń powietrza powstałych przy procesach produkcyjnych.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem tej firmy jest :


INSTALACJA PILOTAZOWA

Mobilna instalacja pilotażowa OTTO może być stosowana wszędzie tam, gdzie występuje potrzeba pomiaru stanu powietrza. Testy pilotażowe wykonywane w rzeczywistych (występujących u klienta) warunkach umożliwiają weryfikację technologii, jej optymalizację pod względem ekonomicznym, a także pozwalają maksymalnie zmniejszyć koszty inwestycyjne oraz wskazać koszty eksploatacyjne związane z budową docelowej instalacji.

Instalacja pilotżaowa składa się z kontenera technicznego, modułów adsorbera i opcjonalnie modułu skrubera. Przystosowana jest do pracy wewnątrz i na zewnątrz.

W instalacji mogą być realizowane następujące procesy technologiczne:
- wydzielenie cząstek stałych / cząstek tłuszczu: filtr pyłu / tłuszczowy,
- adiabatyczne nawilżanie gazu i wydzielenie cząstek stałych: skruber,
- wydzielenie nieorganicznych zanieczyszczeń (np. siarkowodór, amoniak): skruber chemiczny,

- adsorbcja: wydzielenie zaadsorbowanych zanieczyszczeń,

- desorpcja.

Dodatkowo instalacja pilotażowa wyposażona jest w urządzenie do ciągłego pomiaru LZO w 5 punktach pomiarowych metodą referencyjną FID frmy JUM/OMC ENVAG.

Podczas testów pilotażowych, potwierdzających skuteczność technologii OTTO firma wykorzystuje bogato wyposażone laboratorium pomiarowo analityczne.

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z:
0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page