top of page
  • Przemysław Sobik

Dotacje/granty/dofinansowania z leasingiem w tle

„Pierwszy raz słyszę, że przedsiębiorcy mogą składać zapytania o leasing inwestycji dofinansowywanych z UE? To świetny pomysł!” Takie zdanie usłyszałam od jednego z naszych Dostawców!

Mówię tu szczególnie o firmach z sektora badawczo-rozwojowego czy instytutach badawczych, które doposażają swoje laboratoria w nowoczesny sprzęt.


Europejski Fundusz Leasingowy / LEASING Kraków
Dotacje/granty/dofinansowania z leasingiem w tle

W poszukiwaniu możliwości powiększenia parku maszynowego/rozwoju laboratorium badawczego, firmy sięgają po dofinansowanie w ramach dotacji. Problem z finansowaniem takiego przedsięwzięcia pojawia się w momencie finalizacji projektu, bowiem nie każda firma może sobie pozwolić na „zamrożenie” 100% wartości środka trwałego, nawet jeśli po kilku miesiącach otrzyma zwrot części środków w postaci dotacji. Tym bardziej, że takie inwestycje zazwyczaj rodzą potrzebę budowy lub rozbudowy hal, pomieszczeń, czy zakupu surowców.

Nasi dostawcy maszyn produkcyjnych/sprzętu laboratoryjnego często wspominają o tym, że ich klienci chcący kupić maszyny/aparaturę badawczą z dofinansowaniem np. z grantu, mają problem z uzyskaniem finansowania zewnętrznego i często składają zapytania o formę wynajmu długoterminowego bezpośrednio do Dostawcy.

Nie dziwi więc fakt, że możliwość finansowania leasingiem takiej inwestycji może być odbierana przez przedsiębiorców jako bardzo atrakcyjna, bowiem dzięki temu koszt inwestycji może być rozłożony w czasie na okres trwania projektu z dotacji.

Zważywszy, że takie dotacje mają swoje ramy czasowe (zazwyczaj 24 - 36 miesięcy) a po okresie leasingu sprzęt można wykupić już za 1% wartości początkowej, firma nie musi angażować dużych nakładów finansowych, a dodatkowo każdą fakturę czynszową księguje po stronie kosztów prowadzonej działalności.

Joanna Komor Autoryzowany Przedstawiciel Europejskiego Funduszu Leasingowego / Kraków

tel. 691 480 972

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page