top of page

Kontakt z centralą

 

infolinia 801 404 444

 • TERMINOWE ZAKOŃCZENIE UMOWY           

 

email:  zakonczenieumowy@efl.com.pl

 • WCZEŚNIEJSZE ZAKOŃCZENIE UMOWY

 • ZAKOŃCZENIE UMOWY PO SZKODZIE CAŁKOWITEJ    

 

email:  wczesniejszezakonczenie@efl.com.pl

 • ZMIANA PODMIOTOWA. CESJA / PRZEJĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ INNĄ FIRMĘ

 

email: zmianapodmiotowa@efl.com.pl

 • UŻYCZENIE PRZEDMIOTU INNEJ FIRMIE (PODNAJEM). 

 • ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI RATY W CAŁEJ UMOWIE. 

 • FAKTURA ZBIORCZA. 

 • PROLONGATA PŁATNOŚCI JEDNEJ RATY.

 • PRZEDŁUŻENIE UMOWY OD DEPOZYTU GWARANCYJNEGO.

 • ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI W UMOWIE   

 

email:   harmonogram@efl.com.pl

 • OPINIA O KLIENCIE

 • UPOWAŻNIENIE DO WYJAZDU ZA GRANICE

 • ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH/KONTAKTOWYCH

 • DOPOSAŻENIE

 • WYMIANA GWARANCYJNA

 • ŚMIERĆ LEASINGOBIORCY

   

zmianadanych@efl.com.pl

 • ZGŁOSZENIE REKLAMACJI            

 

email:   reklamacje@efl.com.pl

 • INDYWIDUALNA KONTYNUACJA UBEZPIECZENIA                  

 

polisyobce@efl.com.pl

leasing maszyn i urządzeń
leasing medyczny
leasing samochodów
leasing aparatury laboratoryjnej
Europejski Fundusz Leasingowy EFL autoryzowany przedstawiciel Joanna Komor leasing maszyn i urządzeń Kraków
bottom of page