top of page

Factoring

ca-efl-grupa-2c-kopia.jpg
Faktoring to nowoczesny instrument finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Polega na wykupie wierzytelności firm, należnych od odbiorców z tytułu sprzedaży im towarów lub usług.
Usługa wpływa na polepszenie płynności finansowej klientów i stanowi zabezpieczenie klienta przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów.
Faktoring może być alternatywą do zaciągania kredytów i jest dopasowany do specyfiki branży i skali działalności Twojej firmy.
 
Faktoring dedykowany jest dla firm, które:
  • chcą obracać należną im gotówką przed terminem płatności wystawionych faktur
  • wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki)
  • działają w obszarze business to business
  • prowadzą pełną księgowość.
leasing maszyn i urządzeń
leasing medyczny
leasing samochodów
leasing aparatury laboratoryjnej
bottom of page